Vị trí Giảng viên kiêm tư vấn về quản lý chất lượng. Mô tả công việc - Phát triển tài liệu đào tạo và tư vấn. - Tiến hành đào tạo và tư vấn cho khách hàng. - Xây dựng các báo cáo về tiến độ, báo cáo cuối cùng của khóa đào tạo và tư vấn cho từng dự án và gửi báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc. - Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng....

Vị trí Trợ lý hành chính. Mô tả công việc Công tác lễ tân và văn thư: Nghe và nhận cuộc gọi khách hàng liên hệ với Công ty. Hỗ trợ tiếp khách và chuẩn bị cho các cuộc họp nội bộ. Hỗ trợ thực hiện các hội thảo công ty. Tổ chức lưu trữ toàn bộ giấy tờ, hợp đồng liên quan. Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty. Làm công...